Coaches

Vanuit het hart

Bij onze groepen gaan de RvN Academy Coaches tijdens de bijeenkomsten samen met de kinderen aan de slag om te ontdekken wie ze eigenlijk zijn, wat hun passie is en hoe ze hun talenten kunnen inzetten. Onze Coaches laten de kinderen helemaal zichzelf zijn, met alles wat ze in zich hebben. Vaak is het zo dat het gaat over “er zijn” voor een kind, aandacht geven. Juist voor kinderen is het heel belangrijk om de verbinding te voelen. Kinderen voelen haarfijn aan of een Coach wel of niet verbonden is met zichzelf en of hij er echt voor hem/haar is. En juist vanuit deze verbinding, vanuit het hart, maken onze RvN Academy Coaches sprongen in de begeleiding met kinderen.

“In een ieder zit een diamant en hoe meer facetten er geslepen zijn, hoe meer die van waarde is en hoe meer die fonkelt.”

Netty Slaats-Turlings is sociaal pedagoog, werkt als Trainer/Coach bij diverse bedrijven en instellingen.
Is sinds de oprichting verbonden aan de RvN A als klankbord. Zij traint en coacht de Hoofdcoaches en Coaches van de Academy.

Onze Coaches

Hanneke Stempher

“Een kans is het mooiste wat je kunt geven aan een kind”

Ank van Alebeek

“Voor mij staat verbinding maken met de kinderen centraal binnen de Academy. Ze steeds opnieuw nieuwe kansen geven en op die manier bouwen aan een hechte relatie. Ik ben er trots op als kinderen met mijn hulp ontdekken waar hun talenten liggen!”

Gijs Wijdeveld

“Een kind groeit als je het aandacht geeft”

Ook RvN A Coach worden?

Al jaren zijn onze Coaches van ontzettend groot belang voor onze organisatie. Op basis van vrijwilligerswerk uiteraard. Het doel van een Coach is kinderen op weg helpen in hun ontwikkeling.

Daarvoor heb je bepaalde vaardigheden nodig vinden wij.

Een RvN Academy Coach:

– zet het kind altijd centraal
– is betrokken, vol passie, heeft doorzettingsvermogen en blijft zichzelf
– heeft zelfkennis, zelfvertrouwen en een transparante werkwijze
– heeft vertrouwen in het vermogen van het kind om eigen keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten
– werkt op basis van gelijkwaardigheid
– benadert situaties met open vizier, altijd positief en ontwikkelingsgericht
– is zeer goed in: actief luisteren, vragen stellen en confronteren
– is open en respectvol, biedt veiligheid en vertrouwen

Herken jij je in bovenstaande punten en kun je je vinden in het doel van de Academy?

Voor dit schooljaar zijn uiteraard inmiddels alle vacatures reeds ingevuld.

Ruud