Over RvN A

Er leven in Nederland duizenden kinderen die het op school moeilijk hebben. Kinderen die niet goed meekomen in de klas of in groepen. Kinderen die opvallen door aandacht te vragen op een negatieve manier of kinderen die zich onzichtbaar opstellen. Dit gedrag zorgt ervoor dat hun sociale ontwikkeling vaak stagneert in deze belangrijke fase van hun leven. Dit leidt dan vaak tot grotere problemen in de toekomst.

Het is schrijnend om te zien dat er in het reguliere onderwijs te weinig aandacht is voor deze problematiek. Daarom zijn wij gestart met de Academy om deze kinderen te helpen. Om de stagnatie om te zetten in groei. Door te focussen op de dingen waar ze goed in zijn en waar ze enthousiast over zijn. Wij kijken naar het gedrag achter het kind. Steeds weer is het een uitdaging om samen met het kind op zoek te gaan naar zijn/haar eigen sterke punten en talenten.

Dit werk kunnen wij alleen doen omdat wij met toegewijde mensen werken die onze missie en visie omzetten in actie op de Academy. Onze coaches houden van hun werk, begrijpen de emoties van de kinderen. Met engelengeduld ,veel liefde en toewijding maken zij samen grote te stappen in het leven van deze kinderen. Langzaam stellen de kinderen zich open, winnen vertrouwen en bloeien op.

De Ruud van Nistelrooy Academy is de plek voor kinderen om te groeien.

Missie

Wij hebben als missie om een positieve, blijvende bijdrage te leveren aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Wij geven kinderen trots, eigenwaarde en zelfvertrouwen mee. Zodat zij hier altijd op kunnen bouwen. Dit zorgt voor een toekomst met vertrouwen in zichzelf; een toekomst met mogelijkheden.

Visie

Verbinding met je zelf en de wereld om je heen is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. We geloven dat alleen met een relatie je tot een prestatie kan komen. Wij zetten in alles het kind centraal en richten ons op de verbinding tussen coach en kind. Door een persoonlijke positieve benadering groeit het zelfvertrouwen van een kind. Hierdoor ontstaat een basis voor groei.

Aanpak

Onze Coaches, allen opgeleid volgens de RvN methodiek, zorgen ervoor dat kinderen zich gezien voelen. Ze gebruiken de talenten van de kinderen als middel om ze succes te laten ervaren. De RvNA coaches zijn de ‘succesfactor’ van de Academy. Op een vertrouwde locatie met vaste RvNA coaches voelen de kinderen dat ze iets wel kunnen.

Zelfvertrouwen krijg je niet van jezelf, zelfvertrouwen wordt gevoed door het vertrouwen dat anderen in je hebben. De RvNA coaches geloven in de kinderen. Als anderen het zien ga je het zelf ook voelen. Dit zorgt voor een positieve wending in het leven van een kind, voor altijd. Bij de Academy doet iedereen mee, niemand valt af, nooit!

Horizon

Al onze kinderen verlaten de RvN Academy na een jaar met meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ze zijn gezien, zijn in ‘verbinding’, en hiermee in staat relaties aan te gaan. Ze hebben het geloof dat succes ook voor hen is weggelegd. We hebben dat duwtje in de rug gegeven dat ze zo hard nodig hebben voor hun zelfstandige ontwikkeling.

Feiten

– September 2010 RvN Academy gestart in Oss en Eindhoven
– Inmiddels actief in 5 steden op 6 locaties
– Tot en met augustus 2015 465 kinderen geholpen
– Nog nooit een kind weggestuurd
– Nieuwe schooljaar 2015/2016 180 kinderen
– 7 hoofdcoaches
– 25 vrijwilligers, vaak stagiares van de Pabo, Rvn coaches

Bestuur

De Ruud van Nistelrooy Academy is op weg naar haar “Olympische Droom” om in 2020 10.000 kinderen te hebben geholpen. Met onze missie om kinderen positief te coachen, hopen we de aandacht van de overheid, scholen en sportverenigingen te krijgen en met hen in debat te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in het onderwijs, maar ook jeugdtrainers/coaches kunnen inspireren op positief coachen/lesgeven. Met de focus op waar kinderen goed in zijn. Als we erin slagen deze manier van coachen/opvoeden in het dagelijks contact met kinderen te integreren, is onze missie geslaagd. Hiervoor zetten we ons de komende 4 jaar in om op 4 gebieden exponentieel te groeien.

Samen met ons Bestuur gaan wij de Olympische droom realiteit laten worden.

Ons bevlogen bestuur bestaat uit:

– Ruud van Nistelrooy – voorzitter
– Marc Lammers
– Han Hendriks
– Joscha de Vries